NAŠE USLUGE

Savjetovanje | Poučavanje | Proizvodnja | Punjenje | Pakiranje

U mogućnosti smo Vam ponuditi usluge i poslovnu suradnju u sljedećim područjima:

Usluge U Proizvodnji Kozmetike

Usluga Izrade Dokumentacije Za Sustave Upravljanja

Usluga Savjetovanja i Izrade Dokumentacije u Području Gospodarenja Otpadom

 • savjetovanje u realizaciji vaše ideje za razvoj proizvoda, izrada probnih uzoraka za analize i testiranja
 • izrada dokumentacije za proizvodnju kozmetičkih proizvoda sukladno zahtjevima:
  • HRN EN ISO 22716 Kozmetika – dobra proizvođačka praksa (DPP)
  • Uredbe (EZ) br. 1223 o kozmetičkim proizvodima
  • Uredbe (EZ) br.64
  • relevantnih zahtjeva iz normi za sustav upravljanja kvalitetom i okolišem (ISO 9001 i ISO 14001) i adekvatnih propisa RH
 • uslugu proizvodnje rasutog proizvoda na veliko prema našoj i/ili vašoj recepturi
 • punjenje, etiketiranje i pakiranje proizvoda u vašu i/ili našu ambalažu
 • uslugu proizvodnje i pakiranja naših proizvoda pod vašom robnom markom
 • mogućnost korištenja naših aparata i uređaja.
 • kvalitetom sukladno normi HRN EN ISO 9001
 • okolišem sukladno normi HRN EN ISO 14001
 • osposobljenost laboratorija (akreditacija) sukladno normi HRN EN ISI 17025

Sukladno relevantnom zakonodavstvu RH.

 

Za sve navedene usluge možete nam se obratiti sa punim povjerenjem jer vam stojimo na raspolaganju i garantiramo izvršenje svih ugovorenih usluga na najvišem nivou uz primjenu dobre proizvođačke prakse i sukladno svim zahtjevima adekvatnih propisa. Usluge daje educirano osoblje sa svim potrebnim kompetencijama i dugogodišnjim iskustvom u navedenim područjima.

 

Na čelu našeg tima je magistra inženjerka kemijskog inženjerstva koja je tijekom svog dugogodišnjeg rada stekla znanja i praktična iskustva radom u laboratorijima, procesima proizvodnje, sustavima upravljanja, zaštiti okoliša i edukaciji zaposlenika. Educirana o zakonodavstvu i uspostavi sustava sigurnosti hrane temeljenih na HACCP načelima, iz područja svih sustava upravljanja, zaštite zraka, vode, tla i otpada. Pohađala niz edukacija provedenih iz područja struke od strane: HMD-a, LQRA, CROLAB-a, HGK, HAA i dr.

 

Surađujemo sa kompetentnim osobama educiranim za kozmetičke proizvode koje prema potrebi uključujemo u naš tim.

 

Za sve vaše upite i zahtjeve stojimo vam na raspolaganju.